بلبرینگ KG مدل 6308

بلبرینگ KG مدل 6308 / بلبرینگ 6308 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.