بلبرینگ KG مدل 6318

بلبرینگ KG مدل 6318 / بلبرینگ 6318 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.