بلبرینگ KG مدل 639

بلبرینگ KG مدل 639 / بلبرینگ 639 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.