بلبرینگ KG مدل 6417

بلبرینگ KG مدل 6417 / بلبرینگ 6417 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.