بلبرینگ KG مدل 6817ZZ

بلبرینگ KG مدل 6817ZZ / بلبرینگ 6817ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.