بلبرینگ KG مدل 6822

بلبرینگ KG مدل 6822 / بلبرینگ 6822 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.