بلبرینگ KG مدل 683

بلبرینگ KG مدل 683 / بلبرینگ 683 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.