بلبرینگ KG مدل 6902

بلبرینگ KG مدل 6902 / بلبرینگ 6902 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.