بلبرینگ KG مدل 6904

بلبرینگ KG مدل 6904 / بلبرینگ 6904 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.