بلبرینگ KG مدل 6980

بلبرینگ KG مدل 6980 / بلبرینگ 6980 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.