بلبرینگ SKF مدل 214-ZNR

بلبرینگ SKF مدل 214-ZNR / بلبرینگ 214-ZNR اس کا اف از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه دارای خار فنری و شیار جازنی بوده و جز سری 6000 می باشد.