بلبرینگ SKF مدل 308-2Z

بلبرینگ SKF مدل 308-2Z / بلبرینگ 308-2Z اس کا اف از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه دارای شیار جازنی بوده و جز سری 6000 می باشد.