Category Archives: بلبرینگ

بلبرینگ نوعی جز غلتنده بیرینگ است که از ساچمه ها برای حفظ فاصله بین مسیرهای غلتش بیرینگ استفاده می‌ کند. هدف آن ها کاهش اصطکاک دورانی و تحمل بارهای شعاعی و محوری است. با استفاده از حداقل دو مسیر غلتش برای نگهداری ساچمه ها و انتقال بارها از طریق ساچمه ها به این امر دست می یابد. در بیشتر کاربردها یک مسیر ثابت بوده و دیگری به مجموعه دوار ( به عنوان مثال توپی چرخ یا شفت ) متصل است. قیمت انواع بلبرینگ شرکت های تولید کننده مختلف نیز متفاوت می باشد.
همانطور که یکی از مسیرهای غلتش بلبرینگ چرخ می چرخد ، باعث می شود که ساچمه ها نیز بچرخند. از آنجایی که ساچمه ها در حال غلتیدن هستند ، ضریب اصطکاک بسیار کمتری نسبت به زمانی که دو سطح صاف روی هم می‌لغزند ، دارند. بلبرینگ خودرو نسبت به اندازه خود ظرفیت بارگذاری کمتری نسبت به سایر انواع اجزای غلتنده بیرینگ دارند به دلیل سطح تماس کوچک‌ تر بین ساچمه ها و مسیرهای غلتش! با این حال ، آنها می توانند مقداری ناهماهنگی مسیرهای غلتش درونی و بیرونی را تحمل کنند.
با وجود طیف گسترده ای از مدل های موجود در حین خرید بلبرینگ ، مهم است که نوع مناسب را برای کاربرد خود انتخاب کنید. انواع متداول و رایج ترین مدل ها مانند تماس زاویه ای و شیار عمیق وجود دارد که عملکرد و ویژگی های متفاوتی را ارائه می دهد. هر نوع بیرینگ همچنین می تواند به سبک باز یا بسته / مهر و موم باشد.
در حین خرید بلبرینگ ،مدل های سبک باز رایج ترین نوع هستند. مدل های حفاظ دار دارای سپرهای فلزی در یک یا هر دو طرف هستند. سپر مانع از تماس کثیفی و گرد و غبار و تاثیر بر عملکرد بلبرینگ می شود. در نظر داشته باشید که قیمت انواع بلبرینگ بسته به نوع و برند آن ها متفاوت خواهد بود!