آشنایی با انواع بار بلبرینگ

بار بلبرینگ

بار بلبرینگ

مقدار بار بلبرینگ چیست ؟

مقدار بار یکی از فاکتورهای تعیین شده ابعاد بلبرینگ است. عموما رولبرینگ ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بلبرینگ ها با ابعاد مشابه دارند ( شکل 1 ). همچنین بلبرینگ های بدون قفسه ( تعداد ساچمه ها یا رولرهای بیشتر ) توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بلبرینگ های قفسه دار مشابه دارند. بلبرینگ ها عموما برای بارهای کم و متوسط به کار می روند. برای بارهای سنگین و شفت های قطور رولبرینگ انتخاب مناسب تری می باشد.

بار رولربیرینگ ها

جهت بار بلبرینگ

بار شعاعی

رولبرینگ های استوانه ای طرح NU  و N ، رولبرینگ سوزنی و رولبرینگ توریدال فقط می توانند بار شعاعی خاص را تحمل کنند ( شکل 2 ). انواع دیگر بلبرینگ های شعاعی علاوه بر بار شعاعی توانایی حمل بار محوری را نیز دارند.

بار محوری

بلبرینگ کف گرد و بلبرینگ چهار نقطه تماس ( شکل 3 ) برای تحمل بارهای محوری خالص کم تا متوسط مناسب می باشد. بلبرینگ کف گرد یک طرفه فقط بار محوری را در یک جهت تحمل می کند. برای تحمل بار محوری در دو جهت نیاز به بلبرینگ کف گرد دوطرفه است.

بار بلبیرینگ چهار نقطه تماس
بار بلبیرینگ چهار نقطه تماس

بلبرینگ تماس زاویه ای کف گرد می تواند بار محوری متوسط را در سرعت های بالا تحمل کند. نوع یک طرفه می تواند همزمان بار شعاعی را نیز تحمل کند ولی نوع دو طرفه فقط می تواند بار محوری خاص را تحمل کند ( شکل 4 ).

بار بلبیرینگ تماس زاویه ای کف گرد
بار بلبیرینگ تماس زاویه ای کف گرد

برای بارهای محوری یک جهته و متوسط و سنگین رولبرینگ های کف گرد سوزنی ، استوانه ای ، مخروطی و کروی ( شکل 5 ) مناسب می باشد. رولبرینگ های کروی کف گرد می توانند علاوه بر بار محوری بار شعاعی را نیز تحمل کنند. برای بارهای سنگین محوری با جهت متغیر می توان از دو رولبرینگ استوانه ای کف گرد یا دو رولبرینگ کروی کف گرد که در کنار هم قرار می گیرند استفاده کرد.


بار محوری یک جهته و سنگین

بار ترکیبی

بار ترکیبی از یک شعاع محوری به همراه یک بار شعاعی تشکیل شده است که به طور همزمان عمل می کنند. توانایی حمل بار محوری یک بلبرینگ توسط تماس زاویه ی α تعیین می شود. هر چه این زاویه بزرگتر باشد ، بلبرینگ برای حمل بار محوری مناسب تر است. یک معیار برای زاویه تماس فاکتور محاسباتی Y می باشد که با افزایش زاویه تماس کاهش پیدا می کند. ظرفیت حمل بار محوری یک بلبرینگ شیار عمیق به طراحی داخلی و لقی داخلی آن بستگی دارد.

برای بارهای ترکیبی بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه ، دو ردیفه و رولبرینگ مخروطی یک ردیفه کاربرد زیادی دارند. ولی بلبرینگ شیار عمیق و رولبرینگ کروی نیز مناسب هستند ( شکل 6 ) همچنین بلبرینگ خود تنظیم ، رولبرینگ استوانه ای طرح NJ و NUP و رولبرینگ استوانه ای طرح NU  با رینگ زاویه دار HJ را می­توان برای بارهای ترکیبی که در آنها مقدار بار محوری نسبتا کم است ، بکار برد ( شکل 7 ).

بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه ، رولبرینگ مخروطی ، رولبرینگ استوانه ای طرح NJ ، رولبرینگ استوانه ای طرح NU به همراه رینگ زاویه دار HJ و رولبرینگ کروی کف گرد بار محوری را فقط در یک جهت تحمل می کنند و برای بار محوری دو جهته باید به همراه یک بیرنگ دیگر بکار برده شود. به همین علت بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای در طرح چند منظوره برای نصب جفتی موجود می باشند. همچنین رولبرینگ های مخروطی را نیز می توان به صورت جفتی استفاده کرد.

وقتی مولفه بار محوری یک بار ترکیبی بزرگ باشد ممکن است از یک بیرینگ مجزا برای حمل بار محوری استفاده شود و بیرینگ دیگر بار شعاعی را تحمل کند. علاوه برای بیرینگ کف گرد بعضی بیرینگ های شعاعی نظیر بیرینگ شیار عمیق یا بلبرینگ چهار نقطه تماس برای این منظور مناسب است ( شکل 7 ) . برای اطمینان از اینکه این ببلبرینگ تحت بار شعاعی قرار نگیرد ، رینگ خارجی آن باید با لقی شعاعی در نشیمنگاه نصب شود.

بار خمشی

وقتی باری به صورت خارج از مرکز به بیرینگ وارد شود ، یک ممان خمشی ایجاد می کند. بیرینگ های دو ردیفه نظیر بیرینگ های شیار عمیق و تماس زاویه ای دو ردیفه می توانند ممان خمشی را تحمل کنند ولی بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه به صورت جفتی جلو به جلو یا طرح بهتر پشت به پشت برای این منظور مناسب تر می باشد ( شکل 8 ).

بار خمشی
بار خمشی

جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه بلبرینگ و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *