معیارهای انتخاب بیرینگ ها

معیارهای انتخاب بیرینگ های مختلف

انتخاب بیرینگ

معیارهای انتخاب انواع بیرینگ ها :

فضای موجود

غالبا ابعاد خارجی بیرینگ ها از طریق طراحی دستگاه از پیش تعیین می شود. معمولا قطر شفت ، قطر سوراخ بیرینگ را مشخص می کند. برای همان قطر مته ، ممکن است قطرها و عرض های مختلف خارجی در دسترس باشد ( تصویر شماره 1 ). در دسترس بودن بیرینگ ها در یک سری ابعاد ISO خاص ، بستگی به نوع بیرینگ و قطر سوراخ دارد.

معیارهای انتخاب بیرینگ : بار

هنگام انتخاب نوع بیرینگ بر اساس معیارهای بار ، باید نکایت زیر را در نظر داشته باشید :

 • رولبرینگ ها قابلیت تطبیق بارهای سنگین ( نسبت به بلبرینگ ها با همان سایز ) را دارند.
 • یک دسته کامل بیرینگ ها قابلیت تطبیق بارهای سنگین ( نسبت به بیرینگ های همخوان با قفسه ) را دارند.

بارهای شعاعی و محوری ترکیبی

جهت بار عامل اصلی در انتخاب بیرینگ است ، البته در شرایطی که بار بیرینگ ها به صورت ترکیبی از بارهای محوری و شعاعی باشد ، نسبت اجزا جهت بار ترکیبی را مشخص می کند ( تصویر شماره 2 ).

مناسب بودن یک بیرینگ برای جهت مشخصی از بار با زاویه تماس a آن ( نمودار 1 ) تطابق دارد – هرچه زاویه تماس بیشتر باشد ، ظرفیت تحمل بار محوری نیز بالاتر می باشد. می توانید این را در مقدار ضریب محاسبه Y مشاهده کنید ، که با افزایش زاویه تماس کاهش می یابد.

ISO بیرینگ هایی با زاویه تماس کمتر از 45 درجه به عنوان بیرینگ های شعاعی و سایر موارد به عنوان بیرینگ های کف گرد ، مستقل از کاربرد واقعی آن ها ، رد می کند. برای تطبیق بارهای ترکیبی با یک جزء محوری سبک ، می توان از بلبرینگ هایی با زاویه تماس کوچک استفاده کرد. بلبرینگ های شیار عمیق یک انتخاب معمول برای بارهای محوری سبک تا متوسط است.

با افزایش بار محوری می توان ازبلبرینگ های شیار عمیق تر ( با ظرفیت حمل بار محوری بالاتر ) استفاده کرد. برای بار محوری حتی بالاتر ، ممکن است از بلبرینگ با زاویه تماس بزرگتر مانند بلبرینگ زاویه تماس و یا رولبرینگ مخروطی لازم باشد. این نوع از بیرینگ ها را می توان برای تطابق با بار محوری بالا ، پشت سر هم قرار داد.

وقتی بارهای ترکیبی دارای یک مولفه بار محوری متناوب بزرگ باشند ، راه حل های مناسب شامل موارد زیر است :

 • یک جفت بلبرینگ تماس زاویه ای کلی قابل تطبیق
 • مجموعه قابل تنظیم رولبرینگ مخروطی
 • رولبرینگ مخروطی دو ردیفه

در جایی که بلبرینگ چهار نقطه تماس برای تطبیق اجزای محوری بار ترکیبی ( تصویر شماره 3 ) استفاده می شود ، حلقه خارجی بیرینگ باید به صورت شعاعی آزاد نصب شود و نباید به صورت محوری بسته شود. در غیر این صورت ، بیرینگ ممکن است در معرض بار شعاعی ناخواسته قرار بگیرد.

معیارهای انتخاب بیرینگ : سرعت و اصطکاک

دمای مجاز کار رولبرینگ ها محدودیت هایی بر روی سرعت عملکرد ایجاد می کند. دمای کارکرد تا حد زیادی بر روی حرارت اصطکاک ایجاد شده در بیرینگ تعیین می شود ، به جز در دستگاه هایی که گرما فرآیند غالب است.

هنگام انتخاب بیرینگ بر اساس سرعت کار ، موارد زیر را باید در نظر بگیرید :

 • بلبرینگ ها اصطکاک خمشی کمتری نسبت رولبرینگ ها با سایز یکسان دارند.
 • بیرینگ های کف گرد نمی توانند با سرعت بالای رولبرینگ هایی با همان سایز تطابق داشته باشند.
 • انواع بیرینگ های تک ردیفه معمولا گرمای اصطکاک کمتری ایجاد می کنند و از این رو برای کار با سرعت بالا ( نسبت به بیرینگ های دو و یا چند ردیفه ) مناسب هستند.
 • بیرینگ هایی با اجزای غلتک ساخته شده از سرامیک ( بیرینگ های هیبریدی ) راحت تر با سرعت های بالاتر همساز می شوند ( نسبت به بیرینگ های تمام استیل ).

عدم همراستایی

 • ( تصویر شماره 4 ) ، بیرینگ های خود تنظیم قابلیت تحمل عدم همراستایی داخل بیرینگ ها را دارند.
 • ( تصویر شماره 5 ) ، بیرینگ های هم تراز قابلیت تحمل عدم همراستایی اولیه ایستا ، به دلیل سطح خارجی کروی را دارند.
 • بیرینگ صلب ( بلبرینگ شیار عمیق ، بلبرینگ تماس زاویه ای ، استوانه ای ، رولبرینگ مخروطی و سوزنی ) عدم همراستایی در محدوده فاصله داخلی تحمل می کند.

انواع مختلف عدم همراستایی ها در نمودار زیر شرح داده شده است :

معیارهای انتخاب بیرینگ ها : دما

دمای عملیاتی مجاز بیرینگ ها بر اساس عوامل زیر محدود می شوند :

 • پایداری ابعادی حلقه های بیرینگ و اجزای غلتنده
 • قفسه
 • آب بندها
 • روانکار

دقت

الزامات دقت معمولا در انتخاب نوع بیرینگ ها تاثیر نمی گذارد.

سختی

سختی بیرینگ های غلتشی با بزرگی تغییر شکل الاستیک در بیرینگ زیر بار مشخص می شود و نه تنها به نوع بیرینگ ، بلکه به سایز بیرینگ و فاصله عملکرد نیز بستگی دارد. هنگام انتخاب بیرینگ ها بر اساس الزامات سختی ، باید در مورد بیرینگ ها با سایز مشابه عوامل زیر را نیز در نظر بگیرید :

 • سختی غلتک بیشتر از بلبرینگ است
 • سختی بیرینگ های کامل بالاتر از بیرینگ های همخوان با قفسه است
 • سختی بیرینگ های هیبریدی بالاتر از بیرینگ های همخوان تمام استیل است
 • سختی با اعمال پیش بار افزایش می یابد

جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه بلبرینگ و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *